Cây Monstera lá xẻ

900.000 

CSKH: 0938.332.955

Cây Monstera lá xẻ trang trí – Vui lòng liên hệ Hotline CSKH để nhận giá tốt! Thiên Phát Decor Cảm ơn.

Cây Mosntera lá sẻ - Cây trầu bà lá xẻ Nam Mỹ - Thiên Phát Decor cover
Cây Monstera lá xẻ

900.000 

Hotline CSKH (24/7) 0938.332.955